ارسال منطقه ای و کد پستیارسال با امکانات :

ارسال های منطقه ای و کدپستی محبوب ترین نوع ارسال در سامانه های پیام کوتاه می باشد که در سامانه مدیانا نیز با بهترین دیتابیس و امکانات قابل دسترسی می باشد.


این نوع ارسال در چند بخش مجزا در سامانه قابل مشاهده است:


1- ارسال منطقه ای کشوری: شامل لیست تمامی استان ها به تفکیک شهرهای زیر مجموعه که می توانید به دو صورت ارسال کلی ( بر اساس شماره های دائمی و اعتباری) و همچنین ارسال بر اساس پیش شماره های خاص در آن شهر صورت می گیرد.


2- ارسال کدپستی کشوری: در حال حاضر امکان ارسال به کدپستی شهرهاي اصفهان، مشهد، شیراز، سنندج، تبریز، استان یزد و مازندران امکان پذیر می باشد و در آینده ای نزدیک، کدپستی سایر شهرها نیز به این قسمت اضافه خواهد شد .


3- ارسال کدپستی تهران و کرج: در این نوع ارسال شما می توانید علاوه بر انتخاب نام محله، در صورت وجود نداشتن محله ای خاص از کدپستی چهار رقمی و پنج رقمی آن محل استفاده نمایید و ارسال خود را تکمیل کنید.