ارسال منطقه ای ایرانسل newارسال منطقه ای ایرانسل new

ارسال های منطقه ای و کدپستی رایج ترین نوع ارسال در سامانه های پیام کوتاه می باشند که فقط مختص شماره های همراه اول می باشند و ارسال به شماره های ایرانسل به دلیل عدم وجود بانک شماره مناسب منطقه ای و شهری تاکنون میسر نبوده است.

 

تا به امروز ارسال BTS تا حدودی این خلا را برطرف کرده است اما با توجه به معایب این نوع ارسال، سامانه پیامک برتر با همکاری گسترده با اپراتورهای پیامکی و اتصال وب سرویس جدید، بانک شماره های ایرانسل بر اساس منطقه را تهیه و بر روی سامانه خود قرار داده است.

 

این بانک اطلاعاتی از مجموعه دفاتر خدمات ارتباطی و نمایندگی های ایرانسل در سراسر کشور تهیه شده است و از لحاظ صحت اطلاعات، از اعتبار بالایی برخوردار می باشد.