مجموعه روابط عمومی
7 سال و 7 ماه پیش
توسطمدیر سایت
1493بار نمایش
مشتری دوست دارد با او چگونه رفتار شود؟ نویسنده: آذر جوزی برگرفته از نوشته‌ی جفری گیتومر اشاره: برای بهترین فروشنده‌ی ج ...
8 سال و 24 روز پیش
توسطمدیر سایت
3072بار نمایش