مجموعه روابط عمومی
8 سال و 3 ماه پیش
توسطمدیر سایت
1643بار نمایش
مشتری دوست دارد با او چگونه رفتار شود؟ نویسنده: آذر جوزی برگرفته از نوشته‌ی جفری گیتومر اشاره: برای بهترین فروشنده‌ی ج ...
8 سال و 9 ماه پیش
توسطمدیر سایت
3340بار نمایش